רכיבת אופניים בהנחיית המורה : אלירז במסגרת השעורים הפרטניים, החלטתי להקים קבוצת רכיבה על אופניים.האופניים נרכשו על יד בית הספר ויצרתי שתי קבוצות, קבוצת בנים וקבוצת בנות. כל קבוצה נפגשת איתי כל שבוע למשך שני שיעורים ואנו רוכבים יחד כקבוצה למקומות קרובים וגם למקומות קצת יותר רחוקים. במהלך הרכיבה, יוצאים לטבע ולומדים להכיר את הסביבה הקרובה ( מרחק רכיבה ). אנו רוכבים תוך שימת דגש על חוקי התנועה וחבישת קסידה. מניסיוני במשך השנים האחרונות, הפעילות מסבה הנאה גדולה לילדים, תחושת שייכות לקבוצה וכמובן פיתוח כושר גופני. [embeddoc url="https://bengurionkm.schooly.co.il/wp-content/uploads/2015/10/Doc11.doc" viewer="microsoft"]
הגדרות כלליות כניסה למערכת